Froukje Bruinsma
Regressie- en reÔncarnatietherapie

  

      

       


       


       


       


      


       


        
Wat is regressietherapie?

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en overtuigingen. Regressietherapeuten gebruiken herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar ook voor het reactiveren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens. Klachten als angsten,depressies, in de steek gelaten voelen, relatieproblemen en seksuele problemen, maar ook zwakheden als luiheid of overtuigingen als 'het is mijn schuld dat alles fout gaat' hebben oorzaken in het verleden. Het zelfde geldt voor veel lichamelijke klachten. Die oorzaken zijn we meestal vergeten, alleen weet ons onbewuste het vaak wel. In een lichte trance weet ons onbewuste weer bij die ervaring te komen waaraan het ten grondslag ligt. Na het opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties van toen en de klachten van nu.

Dus zowel op het mentale, als emotionele, als lichamelijke vlak vindt heling plaats.

 

Wat is reÔncarnatietherapie?

Dit is hetzelfde als regressietherapie alleen kun je in een vorig leven terecht komen. Wil deze therapie voor je werken dan hoef je daar niet in te geloven. Ook wanneer je vermoed dat datgene wat jij beleeft een droom of fantasie is, werkt de therapie.

 

Hoe gaat een regressie?

Je wordt in ontspanning gebracht en via een gedachte, emotie en/of lichamelijke ervaring kom je bij ervaringen die met je probleem te maken hebben. Als therapeut stel ik vragen die een herbeleving versterken en verduidelijken, zonder echter de inhoud hiervan te beÔnvloeden. De ervaringen tijdens zo'n regressie kunnen alle zintuiglijke gewaarwordingen bevatten zoals visuele indrukken, geluiden, geuren, smaken en lichamelijke reacties. Tijdens deze herbeleving ben je bewust aanwezig, zodat elke ervaring en gewaarwording niet vergeten worden. Wanneer alles is uitgewerkt en behandeld vindt integratie plaats van verleden en heden die leidt tot het oplossen van het probleem. Ik begeleid je hierbij en zorg voor een goed verloop van de regressie.


Voor wie is regressietherapie geschikt?

In de meeste gevallen voor iedereen die een bepaalde vorm van realiteitszin bezitten. Regressietherapie is een vorm van psychotherapie en dus geschikt voor mensen met psychische problemen. Mentale, emotionele en lichamelijke problemen hangen echter vaak samen. In de praktijk blijkt dat er ook lichamelijke problemen mee op te lossen zijn. Regressietherapie werkt op inzicht. Dat lukt alleen als we de oorzaak van onze problemen willen begrijpen en zelf aan onze genezing en ontwikkeling willen werken. De therapie confronteert ons met onze onverwerkte emoties en onze vaak pijnlijke herinneringen. Dat moeten we aandurven en we moeten de indrukken die opkomen serieus nemen, ze niet bij voorbaat als onzin afdoen.


Voor welke klachten is regressietherapie geschikt?

Met regressie en reÔncarnatietherapie kan een breed scala aan problemen aangepakt worden. Zowel op mentaal, emotioneel als fysiek gebied,  een combinatie hiervan of op het gebied van zingeving.

Denk hierbij aan

∑      allergieŽn

∑      hardnekkige klachten zonder medische oorzaak

∑      relatieproblemen

∑      seksuele problemen

∑      angsten en fobieŽn

∑      depressies, stress en burn-out

∑      andere psychische problemen

∑      rouwverwerking

∑      angst voor de dood

∑      de nasleep van ongevallen,berovingen of             

       verkrachtingen

∑      oorlogsgeweld

∑      verlies van naasten

∑      gevoelens van zinloosheid

∑      stagnerende innerlijke groei

∑      karaktertrekken die ons dwars zitten

∑      overtuigingen die ons vasthouden

∑      herontdekken van je kracht

∑      problemen rond zingeving 


Webdesign 2012   Herma Starreveld